Poradnia Zdrowia Psychicznego – Ośrodek Terapii i Rehabilitacji Psychoz z Poradnią Rodzinną w Krakowie

1. Poradnia specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu:
– pierwszego epizodu psychotycznego;
– nawrotów schizofrenii, zaburzeń schizoafektywnych;
– paranoi i innych zaburzeń urojeniowych;
– zaburzeń u pacjentów z podwójną diagnozą (uzależnieniami);
– psychoterapii i psychoedukacji dla rodzin i bliskich osób z doświadczeniem psychozy;
– w ramach leczenia, w zależności od stanu pacjenta, stosowane są odpowiednio dobrane leki i/lub odpowiedni rodzaj psychoterapii;
– udzielane są świadczenia w zakresie psychoterapii i psychoedukacji osób z doświadczeniem psychozy;
– poradnia współpracuje m. in.: z Oddziałem Dziennym Szpitala Uniwersyteckiego, Warsztatami Terapii Zajęciowej, Środowiskowym Domem Samopomocy, Centrum Seniora dla osób chorujących psychicznie, zapewniając przez to kompleksową pomoc i wsparcie w procesie leczenia.