Poradnie Zdrowia Psychicznego

1. Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla osób dorosłych w zakresie wizyt lekarskich diagnostycznych, terapeutycznych lub kontrolnych.

2. Leczenie:
– schizofrenii i zaburzeń typu schizofrenii,
– depresji,
– zaburzeń nastroju,
– zaburzeń nerwicowych,
– zaburzeń osobowości.

3. Świadczenia psychologiczne:
– badania psychologiczne oraz neuropsychologiczne,
– badania osobowości,
– badania inteligencji,
– terapie indywidualne,
– porady psychologiczne.