Zespół Leczenia Środowiskowego

Oferta:

– głównym celem działania zespołu jest udzielanie pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi w środowisku ich zamieszkania, ciężko chorującymi psychicznie, które mają trudności z opuszczeniem domu;
– w ramach leczenia środowiskowego dostarczana jest pomoc i wsparcie psychiatryczne, diagnostyka psychiatryczna i psychologiczna, leczenie farmakologiczne i psychoterapeutyczne, a także niezbędne badania kontrolne oraz konsultacje w oparciu o bazę diagnostyczną;
– usługi w ramach Zespołu Leczenia Środowiskowego świadczą: lekarze psychiatrzy, psychologowie, psychoterapeuci oraz pielęgniarki.

Objęcie leczeniem:

– z prośbą o objęcie opieką pacjent może zgłosić się sam, może zostać zgłoszony przez członków rodziny,  przez lekarza prowadzącego z PZP bądź oddziału dziennego/całodobowego, jak i pracownika organów pomocy społecznej;
– leczenie środowiskowe odbywa się wyłącznie za zgodą pacjenta.